top of page

COVID-19

Male patient hands using automatic alcoh

Najwyższe standardy bezpieczeństwa w klinice

SkinMedicine M&R Jaworscy 

Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych wartości, jakie przyświecają zespołowi SkinMedicine M&R Jaworscy w codziennej pracy.

Zdrowie naszych Pacjentów i członków zespołu jest dla nas najwyższym priorytetem, dlatego w naszych klinikach zawsze obowiązywały wysokie standardy higieny.

Zapobiegawczo wprowadziliśmy dodatkowe rygorystyczne procedury aseptyki wykraczające ponad zalecane. Daleko ponad wymagane normy zintensyfikowaliśmy również procedury dezynfekcji powierzchni i wyposażenia kliniki. Wszystkie standardy dbania o bezpieczeństwo nadal są przez nas utrzymywane w klinice SkinMedicine M&R Jaworscy.

Podjęte przez nas działania stanowią wyraz odpowiedzialności i troski o naszych Pacjentów i współpracowników. Zależy nam, aby wszyscy w naszej klinice SkinMedicine M&R Jaworscy, czuli się bezpiecznie i komfortowo.

Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania przyczynią się do bezpieczeństwa nas wszystkich.

 

 

Dbamy o to, abyście czuli się bezpiecznie.

W naszej klinice:

 • Stosujemy się do wszystkich zaleceń.

 • Nasze procedury dezynfekcji wszystkich stref klinik dostępnych dla Pacjentów i personelu wykonujemy częściej niż jest to zalecane. Szczególną uwagę zwracamy na powierzchnie najczęściej dotykane, tj. uchwyty, klamki i blaty, które dezynfekowane są przynajmniej raz na godzinę.

 • Wszystkie gabinety, pomieszczenia socjalne, łazienki dla Pacjentów i personelu wyposażone są w certyfikowane dezynfekujące płyny antybakteryjne.   W łazienkach znajdują się również instrukcje jak prawidłowo myć ręce.

 • W placówkach zwiększona jest cyrkulacja powietrza, aby zapewnić wszystkim stały dopływ świeżego powietrza.

 • Używamy tylko naczyń jednorazowych.

 • Wszystkie kosze na śmieci są zamykane.

 • Nasz personel wyposażony jest w środki ochrony osobistej – wciąż nosi maseczki ochronne oraz zobligowany jest do częstej dezynfekcji dłoni.

 

Zmodyfikowaliśmy procedurę obsługi Pacjentów:

 • Przy wejściu do klinik ustawione są automatyczne podajniki z żelem antybakteryjnym.

 • W strefie przed recepcją na podłodze umieszczone są naklejki wskazujące bezpieczny dystans między Pacjentami, jak również Pacjentami, a Doradcami Pacjentów.

W celu zapewnienia Pacjentom oraz personelowi kliniki maksymalnego bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa:

 • zakładanie przed wejściem do kliniki maseczek ochronnych zakrywających nos i usta,

 • dezynfekcję dłoni płynem antybakteryjnym po wejściu do kliniki,

 • przychodzenie na wizyty oraz zabiegi bez osób towarzyszących.

Informujemy, że maseczka jest bezwzględnie wymagana. Pacjenci niestosujący się do w/w zasad, nie będą mogli skorzystać z wizyty i zabiegów w naszej klinice. Powyższe zasady dostępne są również na drzwiach wejściowych kliniki SkinMedicine M&R Jaworscy.

Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania przyczynią się do bezpieczeństwa nas wszystkich. 

bottom of page